Prezeraný školský rok:

Mesiac marec patrí knihám a literatúre už niekoľko desaťročí. Práve preto venujeme v tomto čase priestor organizovaniu recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. 20. marca 2024 sa v našej škole konalo školské kolo tejto súťaže v prednese poézie a prózy. Tak, ako po iné roky, súťažilo sa v štyroch kategóriách:

1. kategória   Prípr. r. - 3. ročník
2. kategória   4. ročník - 6. ročník
3. kategória   7. ročník - 9. ročník
4. kategória   prednes prózy

Súťaž pripravili pani učiteľka Mgr. Alena Hingisová a pani učiteľka Mgr. Iveta Dzuričková. Pani učiteľka Mgr. Hingisová privítala súťažiacich a postupne vyzvala k prednesu podľa kategórie, v ktorej súťažili.

Po prednese porota v zložení Mgr. Angelika Kacerová - zástupkyňa RŠ, Mgr. Alena Hingisová a Mgr. Iveta Dzuričková - vyhlásila víťazov v jednotlivých kategóriách.

I. kategória:
1. miesto - Ján Jano
2. miesto - Oliver Gaži
3. miesto - Michaela Rusňáková

II. kategória:
1. miesto -Dušan Gaži
2. miesto - Erik Jano
3. miesto - Slavomíra Janová

III. kategória:
1. miesto - Gabriela Janová
2. miesto - Miroslava Krivošová
3. miesto - neudelené

IV. kategória - prednes prózy:
1. miesto - Viktória Janová
2. a 3. miesto - neudelené

Víťazom súťaže srdečne blahoželáme. Každý z nich získal diplom a sladkú odmenu. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a prednes svojich básní. Zároveň sa tešíme na mestské kolo Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa bude konať v knižnici Nezábudka.

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková