Prezeraný školský rok:

Rómovia recitujúŽe aj Rómovia majú svoje literárne bohatstvo svedčí
aj recitačná súťaž Rómovia recitujú, ktorú organizuje
občianske združenie Palikerav, a ktorej sa zúčastnili
krajského kola
18. marca v Košiciach.Šikovní recitátori Viktória Janová z 2.ročníka
a Ján Jano z prípravného ročníka. Predstavili sa s poéziou
a prózou
v slovenskom jazyku.

Obsadili nasledovné miesta:

1. miesto – Viktória Janová – próza
1. miesto – Ján Jano – poézia

Žiaci postupujú na celoslovenské kolo, ktoré
bude Košiciach.


Srdečne im blahoželáme
a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy

 

Autor príspevku: Veronika Heráková, DiS. art.