Prezeraný školský rok:


Vzdelávací program Spojme hlavy sa realizuje s podporou Nadácie pre deti Slovenska v rámci projektu Mladí komunitní lídri.

Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Naskytla sa nám možnosť zúčastniť sa na jedinečnom projekte zameranom na vytvorenie udržateľnej prírodnej záhrady pri našej škole, ako aj na podporu vedomostí o botanike, záhradkárčení a iných zručností. Spolu s postupným pretváraním nášho areálu, projekt zahŕňal aj výtvarnú súťaž, workshop o životnom prostredí o rastlinách a ich údržbe, názorné ukážky, pracovné listy, pomoc a spoluprácu pri realizácii projektu a vecné dary.

Účelom projektu bolo poskytnúť žiakom priestor na praktické vzdelávanie a skúsenosti v oblasti starostlivosti o prírodnú záhradu. Taktiež  je dôležité, aby si žiaci v spolupráci s učiteľmi vytvorili prírodnú záhradu, ku ktorej budú mať bližší vzťah. Takisto nadobudnuté vedomosti žiaci môžu využiť na hodinách vlastivedy, biológie, pracovnom vyučovaní, výtvarnej výchove, ale aj na oddych, záujmovú činnosť v rámci školského klubu, krúžkov a pod.

Projektom Záhrada na špeciálnej základnej škole sme získali 500 eur.

Vytvorili sme skalku s bylinkami, získali sme materiál pre vybudovanie pocitového chodníka (piesok, kameň, dekoračná štiepka, drevená guľatina), farby slovakryl, kanvice, vtáčie búdky, pracovné rukavice, rýľ, zeminu, bylinky a iné.Bylinková skalka


Príprava na pocitový chodník


Maľovaná kvetinová náraďovňa


Postavičky z črepníkov na výsadbu bylín

 

 
(Special school gardening workshops)

„EUTeens4Green - Nová generácia mladých ambasádorov pre spravodlivú inkluzívnu transformáciu“  spolufinancovaného Európskou úniou.

Tento projekt nadväzuje na projekt Záhrada na špeciálnej škole. Tento projekt je dôležitým krokom k podpore budovania trvalo udržateľných záhrad na špeciálnych základných školách. Tento i predchádzajúci projekt je pre našu školu skvelou príležitosťou na podporu environmentálneho povedomia, tímovej práce medzi žiakmi a celkovo spríjemní pobyt v škole a jej priľahlých záhradách žiakom, zamestnancom, rodičom i všetkým, ktorí našu školu navštívia.

 

Naše požiadavky boli zapracované do pripravovanej záhrady, najmä do druhej fázy realizácie.

Sme veľmi radi, že naša škola bola opäť úspešná pri zapojení sa do projektu a získali sme 1000 eur.

Z tejto finančnej čiastky sme doposiaľ vytvorili viacero zaujímavých záhradných stanovíšť a naďalej pracujeme na ďalšom zveľaďovaní záhrady, čo bude mať dlhodobejší charakter.

Ďakujeme organizačnému tímu

Tiborovi Mitrovi, tímlídrovi projektu Záhradkárske workshopy
Natálii Baničovej, členke tímu projektu Záhradkárske workshopy
Jane Pavlíkovej, mentorke k projektom a poradkyni v oblasti záhradného plánovania.

 

 Tibor a Naty z Košíc / Spojme hlavy - Youtube - klikni

 

Kobra z pneumatík, do ktorej plánujeme vysadiť vysoké trávy.


Zátišie s húsenicami motýľa vidlochvosta a muchotrávkami. Použili sme staré pančuchy, misky a betón.Zátišie z ruží a kamienkov


Postavičky Mimoňov z pneumatík

Ďalšiu časť záhrady zdobí žabka z pneumatík, do ktorej žiaci zasadili rôzne ozdobné kvety.
Studnička je pýchou našej záhrady.Našu záhradu aj naďalej skrášľujeme a vytvoríme v nej ešte veľa krásnych vecí z prírodných a odpadových materiálov.