Prezeraný školský rok:

POČÍTAČ MÔJ KAMARÁT

 

Dňa 12.03.2024 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Počítač môj kamarát v ŠZŠ Rovníková Košice. Išlo už o 13.ročník tejto súťaže. Cieľom súťaže je overiť u žiakov so zdravotným znevýhodnením osvojené kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, získané vo vyučovacom predmete informatika, zároveň podporiť rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti. Naši žiaci sa umiestnili na peknom 5. mieste ako škola.

 

 

Autorka príspevku: Mgr. Volenská