Prezeraný školský rok:

Výtvarná súťaž
DÚHA

Celoslovenská súťaž v literárnej a výtvarnej tvorbe DÚHA 2023/2024. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a hlavným usporiadateľom Ľubovnianske osvetové stredisko. Dňa 4.3.2024  sa aj naša škola zapojila do tejto  výtvarnej súťaže . Žiaci na prvom aj druhom stupni vytvorili nádherné práce, ktoré následne prezentovali pred svojou triedou.

 

Autorka príspevku: Mgr. Volenská