Prezeraný školský rok:

Príbeh o malom stromčeku, ktorý túži spoznať a porozumieť svojmu lesnému domovu. Jeho rodičia, staršie a múdrejšie stromy, mu postupne odpovedajú na jeho zvedavé otázky a zdieľajú s ním poznatky o prírode. Postupne stromček spoznáva, že les je vzácnym miestom, kde všetko má svoje miesto a účel. Malý strom je však aj svedkom, ako niektorí ľudia neúctivo zaobchádzajú s prírodou a lesom, čo má negatívny vplyv na harmonické fungovanie lesa. Príbeh poukazuje aj na pozitívny odkaz o sile jednotlivca zmene myslenia vo vzťahu k prírode, že odpadky nepatria do lesa, ale do koša. Deti mali za úlohu pohodené odpadky v lese pomenovať a správne separovať.

Toto divadelné predstavenie nám prišlo zahrať divadlo AURORA z Prešova, dňa 5.3.2024.

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková