Prezeraný školský rok:

Pod značkou 5peňazí sa realizujú vzdelávacie aktivity Národnej banky Slovenska na rôznych úrovniach.

Dňa 6. februára 2024 sme sa so žiakmi II. stupňa vybrali na exkurziu do národnej banky Slovenska. Pani lektorka si pre našich žiakov pripravila zážitkové vzdelávanie na tému „Príjem a práca“, ktorého cieľom bolo priblížiť deťom svet práce a peňazí hravým interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací modul ponúkol žiakom lepšie pochopiť hodnotu peňazí v kontexte práce. Príbeh histórie peňazí, prečo peniaze vznikli a aké platidlá sa používali v minulosti im objasnila p. lektorka. Zistili akú funkciu plnili cechy a vyskúšali si fungovanie výmenného obchodu rôznych remeselníkov. Súťažnou formou sa naučili rozdiel medzi príjmami a výdajmi. Súčasťou vzdelávania bola aj praktická časť, v ktorej si žiaci vyskúšali rozdeľovať peniaze v rodinnom rozpočte.

Vzdelávanie napĺňa ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti.


autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková