Prezeraný školský rok:


Kyberšikana je nebezpečným javom posledných rokov. Tejto problematike sa v našej škole venujeme v rámci prevencie priebežne počas každého školského roka.


V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach sme dňa 13. februára 2024 pripravili pre žiakov besedu Kyberšikana. Lektorom besedy bol MUDr. Maxim Kojš. Žiaci si opäť pripomenuli, čo je to kyberšikana, ako sa nestať obeťou kyberšikanovania, aké sú právne dôsledky pre toho, kto šikanuje iných prostredníctvom sociálnych sietí a médií. Veríme, že v rámci prevencie budú všetky tieto informácie užitočné a žiaden žiak nebude musieť riešiť čokoľvek, čo súvisí s kyberšikanou. Či už ako obeť, alebo ten, ktorý  šikanuje iných. Nezabudli sme zdôrazniť, že voľný čas nemusí človek tráviť len na sociálnych sieťach. Užitočnejšie je ho využiť na rôzne záľuby, či už šport, čítanie kníh alebo reálne stretnutie s kamarátmi.


Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková, koordinátorka ZV