Prezeraný školský rok:

Myšlienka podujatia "Aby bolo deti lepšie počuť", ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznelo Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov, aby sme si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta Českej republiky.

Sme radi, že sme boli súčasťou

Autor príspevku: Veronika Heráková, DiS. art.