Prezeraný školský rok:

Dňa 30.10.2023 sa na našej škole uskutočnila beseda pre žiakov I. a II stupňa. Besedu viedla p. uč. Mgr. Martina Volenská, ktorá žiakom porozprávala o tomto dni stromov, prostredníctvom prezentácie.
Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Myšlienka "Dňa stromov", vznikla pôvodne v 19. storočí v americkom štáte Nebraska. Postupne sa oslavy rozšírili do celého sveta a v stredoeurópskych krajinách bol ustanovený dátum osláv na 20. október. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny Európy. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej poslanie, a tiež aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tento deň zasadením nových stromov.
Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli nové informácie: čo pre nás stromy znamenajú, ako sa stromy delia, aký nám prinášajú úžitok a ako využívame ich plody a že od ich existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života, jednoducho bez nich by neexistoval život na Zemi.

 

Autorka príspevku: Volenská Martina