Prezeraný školský rok:

 

Hlavným posolstvom kampane 9. ročníka je šport v akejkoľvek forme, v každom veku a pre každého. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť povedomie o dôležitosti aktívneho životného štýlu pre každého. Európsky týždeň športu prvýkrát odštartoval v roku 2015. Kampaň je navrhnutá tak, aby ľuďom v Európe a na celom svete poskytla odrazový mostík na ceste k ich zvýšenej pohybovej aktivite. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti.

Zapojiť sa môžeš aj ty a každý deň. Stačí si zacvičiť a rozhýbať sa.

Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane, dňa 29.9.2023, kedy sa žiaci I.stupňa vybrali na Čičky, kde mali rôzne loptové a pohybové hry. Žiaci II.stupňa sa vybrali na Bankov, kde ich čakalo prekonávanie prekážok, hádzanie lietajúcim tanierom a nechýbal ani futbal.

Takto dobre a hlavne veselo nám bolo...


Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková