Prezeraný školský rok:


Dňa 12.09.2023 nás poctilo svojou návštevou
profesionálne rómske Divadlo Romathan.
Pripravilo pre nás výnimočné predstavenie
s názvom "Zabudnuté melódie Rómov",

ktoré sa nesie v znamení starodávnych rómskych   
melódii, ľudových tancov a spevov, ktoré sa tradujú
z pokolenia na pokolenie. Týmto predstavením chceli
ukázať, aká je dôležitá identita národa, ako sa vlastne
dokáže zachovať prostredníctvom ľudovej hudby.Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie

 

Autor príspevku: Veronika Heráková, DiS art.