Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Zloženie Rady školy 

Predseda RŠ - Mgr. Čornanič Michal - pedagogický zamestnanec

Podpredseda RŠ - Atanasovská Katarína - pedagogický zamestnanec

Členovia RŠ

PaedDr. Gomolčák Milan - delegovaný za OÚ

Mgr. Kaňuchová Katarína - delegovaný za OÚ

Ing. Slimáková Silvia - delegovaný za OÚ

Kubová Tatiana - nepedagogický zamestnanec

Bálintová Jarmila - zástupca rodičov

Gogová Karolína - zástupca rodičov

Levkaničová Zuzana - zástupca rodičov


Štatút Rady školy

Aktuality

booked.net

Školský bulletin