Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE
Školská knižnica
 
V školskej knižnici si žiaci i učitelia môžu požičať literatúru rôzneho žánru. Knižnica slúži aj ako učebňa pre všetky vyučovacie predmety, nakoľko obsahuje literatúru ako matematika, chémia, fyzika, dejepis, zemepis, slovenský jazyk a iné. V knižnici je taktiež možné si pozrieť rôzne náučné, výukové filmy či rozprávky. Neodmysliteľnou súčasťou knižnice sú aj vydania školského časopisu Prvosienka, ktorý sa na našej škole vydáva už štrnásť rokov. Knižnica je jedným z možných miest, kde sa uskutočňujú besedy.
 

 

 

 

Aktuality

booked.net

Školský bulletin