Precvičovanie pravopisu vybraných slov – časť 1

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Vyplňte všetky medzery podľa návodu.
Ak vám odpoveď robí problémy, použite tlačidlo „Naznač písmeno“ a dostanete zadarmo písmeno. Kliknutím na tlačidlo „Nápoveda“ Získate pomôcku, nápovedu. Upozorňujem vás žiaci, že ak použijete tieto rady alebo pomôcky, stratíte body!

Doplň do vety správne slovo tak, aby veta mala význam. V zátvorke máš nápovedu.
Dávaj pozor, či dané slovo patrí medzi vybrané slová (príbuzné) a píše sa s tvrdým y/ý. ALebo nepatrí medzi vybrané slová a píše sa s mäkkým i/í.

Kone sa poháňajú . (drží sa v ruke a plieska)
Kúpil som si ceruzku. (bežne, zvyčajná..)
a sú svetadiely. (existuje južná a severná) (žijú tam černosi a je tam najväčšia púšť Sahara na svete)
Naučil sa behať. (Keď veľa trénuješ, ako budeš behať? Pomaly alebo ...?)
V musíme kuriť. (ročné obdobie)
Chcem spojiť dva výkresy, potrebujem na papier. (Čím sa dá spojiť papier?)
sa Patrika, koľko je hodín. (Základ slova je "pýtať sa)
Dávaj pozor, schody sú . (Klzké )
Dobytok potrebuje každý deň vodu a . (Jedlo pre dobytok - kravy, kone..)
Peter každý deň cvičí, preto je . (Keď niekto veľa cvičí, je silný, čiže je ..)
Bol som chorý, mal som . (Choroba)
Na jar pekne kvety. (Ako sa hovorí, keď rastliny majú kvety? Že čo robia? ...)
Jeho otec je . (Narástol, čiže je ....)
Lekár povedal, aby som ukázal . (Čo musíš ukázať u lekára, načo sa lekár vždy pozerá?
V noci bolo chladno, bola zima. (mne - osobe, ... nie my všetci)


Ak máte cvičenie hotové, potom klepnutím na tlačidlo "Skontroluj" si skontrolujete svoje odpovede.