Prezeraný školský rok:

Výtvarná súťaž – "Najkrajší sen"

 

Ako každý rok, opäť sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje CVČ DOMINO. Cieľom tejto výtvarnej súťaže je možnosť vyjadriť sa najrôznejšími výtvarnými technikami. Súťaž im poskytuje neobmedzenú možnosť pre realizáciu svojich malých výtvarných diel. Do tejto výtvarnej aktivity sa zapojili žiaci prvého, druhého stupňa a samozrejme svoje výtvarné umenie, nám ukázali aj žiaci v ŠKD.

O čom snívajú naši malí VÝTVARNÍČKOVIA? Svoje sny výtvarne spracovali dňa 19.10.2023 do výtvarnej súťaže "Najkrajší sen".

 

Autorka príspevku: Mgr. Volenská Martina