Prezeraný školský rok:

Zdravé maškrtenie


V ŠKD sme tento úžasný týždeň ukončili vitamínmi z ovocia a zeleniny.

Ochutnávali sme rôzne druhy a diskutovali o zdravej výžive.

Chlebíky ozdobovali podľa vlastnej chuti a fantázii.Rôznymi aktivitami sme sa snažili vytvárať zážitky, ktoré by nás motivovali k zdravej životospráve.Žiaci boli veľmi šikovní a úlohy zvládli na výbornú


Autor príspevku: Veronika Heráková DiS. art.