Prezeraný školský rok:

V roku 1990 vyhlásila OSN mesiac október za Mesiac úcty k starším a 1. Október ako Medzinárodný deň starších. Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Pri tejto príležitosti si deti z jednotlivých oddelení ŠKD pripravili pre svojich starých rodičov milé darčeky. Všetko to robili pre potešenie a s láskou.Na Slovensku žije vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Z toho 61% tvoria seniorky. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.Milí seniori, prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti  zo života. Nech je Vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

 

Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová

Aktuality

booked.net

Školský bulletin