Prezeraný školský rok:

ŠKD - Návšteva knižniceDňa 19. 10. 2022 sa deti zúčastnili návštevy knižnice Nezábudka. Pani knihovníčka si pre nás pripravila zábavno - vedomostnú súťaž .Spoločne hádali hádanky, doplňovačky a nakoniec si v skupinách vypracovali pracovný  list  a potom sme si čítali z kníh.

Návštevou knižnice sa snažíme podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihám a literatúre a rozvíjať ich pred čitateľskú gramotnosť.

Tešíme sa opäť na budúce!

 


Autor: Veronika Heráková