Prezeraný školský rok:


Dňa 28.9.2022 sa deti zúčastnili besedy o zdravom životnom štýle. Zdravý životný štýl je faktor, ktorý najviac ovplyvňuje naša zdravie, je súhrn toho, ako človek žije. Ide predovšetkým o zdravú výživu, primeranú pohybovú aktivitu, dostatok spánku, optimizmus, dobrú náladu, radosť zo života a vyhýbanie sa pôsobeniu škodlivých a rizikových faktorov. Základom zdravej výživy je predovšetkým jej pestrosť a rozmanitosť. Deti si pozreli prezentáciu a následne vypracovali pracovné listy, ktoré odzrkadľovali ich pohľad na zdravý životný štýl.Deti sa aktívne a s nadšením zapojili do diskusie.Nechýbala ani ochutnávka a lov na zdravé  potraviny.Deň zdravej výživy sme ukončili tvorivou dielňou a spoločenskou hrou ovocníčkovia.

Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová


Aktuality

booked.net

Školský bulletin