Prezeraný školský rok:

Výtvarná súťaž
Vesmír očami detí

Aj v tomto roku sa žiaci našej školy zúčastnili už XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorú vyhlásilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.


autor: Mgr. Miroslav Blaško