Prezeraný školský rok:

Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu

Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Košický zlatý poklad patrí medzi umelecké skvosty Európy.

Možnosť vidieť tento poklad Košíc mali žiaci II. stupňa našej školy a to dňa 14.júna 2022.

Okrem výstavy Košického zlatého pokladu mali žiaci možnosť vidieť aj výstavu SOVA.
Sovy sú úžasnou skupinou vtákov, ktoré už od pradávna vzbudzovali pozornosť človeka. Jednak pre ich zväčša nočný spôsob života, nápadné, neraz „hrôzostrašné“ nočné hlasové prejavy, ale aj ich tajuplný tichý let, výnimočne dobrý zrak, silné pazúry schopné uloviť rôznorodú korisť, veľkú hlavu, dopredu obrátené oči tvoriace človeku podobnú tvár vyjadrujúcu emócie ako údiv, hnev, srdnatosť, dobrotu, múdrosť. Ľudia im pripisovali rôzne schopnosti. Báli sa ich, no zároveň obdivovali. Sova je taktiež považovaná za symbol múdrosti a túžby po vzdelaní.

Žiaci mali možnosť naučiť sa niečo nové o živote sovy v prírode, o spôsobe jej stravovania a o tom, aké druhy sov poznáme. Zistili sme dokonca, že každá sova vydáva iný zvuk.

Všetkým sa nám exkurzia vo Východoslovenskom múzeu páčila a veríme, že sa tam o rok opäť vrátime na nejakú inú výstavu o ktoré v tomto múzeu nie je núdza.

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková