Prezeraný školský rok:

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


V dňoch 15., 16. a 17. 6. 2022 prebehla školská akcia, ktorou sme si pripomenuli 50. výročie "Svetového dňa životného prostredia" a to aktivitami a spoločnou prácou na skrášlení prostredia našej školy.

Už 50 rokov patrí 5. jún životnému prostrediu, tento rok upriami našu pozornosť na obnovu ekosystémov.
OSN, vyhlasovateľ svetového dňa, nás upozorňuje, že nemôžeme vrátiť čas. Ale môžeme zasadiť strom, ozeleniť naše mestá, zakladať záhrady, meniť stravovacie návyky a čistiť rieky a pobrežia. Sme generácia, ktorá dokáže uzavrieť mier s prírodou. Buďme aktívni, nie znepokojení. Buďme odvážni, nie plachí. Životné prostredie sa nám poďakuje.

Aj naši žiaci boli v dané dni aktívni, urobilo sa veľa, skutočne veľa práce a čo je dôležité, žiaci pracovali s chuťou a nadšením. My učitelia sme zistili, že máme "úžasné deti".
Vyčistili sme trávnaté plochy, vystrihali sme stromy a kríky, zlikvidovali a vyviezli sme kompostovisko, ktoré sa nachádzalo v strede školskej záhrady.

Upravili vyvýšené záhony, kde rastú naše priesady paradajok, redkvičky a inej zeleniny, o ktorú sa žiaci svedomite starajú a hlavne pozorovaním sa učia, ako sa starať o priesady.

Zasadili sme aj jahody, ktoré pravidelne polievajú, vytrhávajú burinu a už ochutnali prvé sladké plody. Pri čistení školského areálu sa vyviezli tri kontajnery bio odpadu. Areál našej školy tak rozkvitol do krásy.


Musíme si uvedomiť, že "Je len jedna Zem" a každý človek má právo na priaznivé životné prostredie!!!

Preto sa o ňu starajme vždy a stále a hlavne s láskou.

Likvidácia roja sršňov z kompostoviska za pomoci hasičov. Ďakujeme.

 


Likvidácia a odvoz lístia a konárov z kompostoviska. Naši usilovní žiaci.

 


Výsadba a starostlivosť o okrasné rastliny a skalku.


Takto sme naložili a odviezli 3 kontajnery bio odpadu a zarovnali kríky.


Výsledok našej práce – naša úroda.


A takto sme oddychovali a načerpali sily do ďalšej práce pri zdravom ovocí a ovocnej šťave. Deň sa nám vydaril, slniečko svietilo a spokojní sme odišli do tried.

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová – koordinátorka ENV


Aktuality

booked.net

Školský bulletin