Prezeraný školský rok:

Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality zrealizovalo pre žiakov II. stupňa, online webinár, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26.5.2022 a 7.6.2022.

Online webinár „Kyberšikana a Internetová bezpečnosť detí a mládeže“ bol pre našich žiakov známou a aktuálnou témou. Navyše bolo pre nich zaujímavé komunikovať online formou. Žiaci sa dozvedeli, prečo nie je dobré uvádzať svoju identitu, miesto, adresu, fotky a iné identifikátory na sociálnych sieťach. Taktiež boli upozornení, že nie vždy  musia byť informácie podané od neznámych osôb na internete pravdivé –  napríklad falošné profily, podvodníci.

Kyberšikana je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Najčastejšie sa vyskytuje na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, Instagram, ale aj pri hraní online videohier, e-mailovaní či písaní obyčajných sms správ. Internet je skvelé miesto na spoznávanie a chatovanie s ľuďmi z celého sveta, nachádzanie nových priateľov a skvelej zábavy. Napriek tomu by sme pri jeho používaní mali byť opatrní, pretože ak nedodržíme niektoré jednoduché pravidlá, dosť riskujeme. Na druhej strane by sme mali poznať aj svoje práva na internete.

Po webinári sme si krátko zhrnuli základné pravidlá bezpečnosti na internete:

Nedávaj nikomu adresu ani telefón ! Nevieš, kto sa skrýva za obrazovkou!

Neposielaj nikomu po internete svoju fotografiu, neuvádzaj svoj vek!

Udržuj heslo svojej internetovej schránky v tajnosti, nepovedz ho ani kamarátovi!

Nikdy neodpovedaj na neslušné, hrubé alebo vulgárne e-maily!

Nedohováraj si stretnutie po internete bez toho, aby si o tom povedal aspoň jednému z rodičov!

Ak ťa nejaký obrázok alebo e-mail šokuje, okamžite opusť webovú stránku!

Never každej informácii, ktorú na internete získaš!


Autorky príspevku: Mgr. Z. Kopková, Mgr. I. Dzuričková