Prezeraný školský rok:31. máj je už tradične venovaný Svetovému dňu bez tabaku. Prostredníctvom rozhlasovej relácie sme našim žiakom priblížili hlavnú myšlienku, ktorá je venovaná tomuto dňu - život bez tabaku. Škodlivé účinky tabaku si každý rok naďalej vyberajú svoju daň na zdraví občanov a našej spoločnosti. Tabak však nepoškodzuje len ľudské zdravie. Spotreba tabakových výrobkov a odpad, ktorý z nich vzniká, predstavuje takisto jasnú hrozbu pre naše životné prostredie. Všetci vieme, že musíme obmedziť vplyv tabaku na zdravie ľudí a našu planétu. Chceme žiť zdravo a v zdravom prostredí.

Trocha z histórie, ako sa vlastne dostal tabak do Európy:
Európa sa s tabakom začala zoznamovať až po objavení Ameriky, samozrejme vďaka Krištofovi Kolumbovi. Pôvodne bol tabak súčasťou náboženských obradov a rituálov, pričom jeho história siaha až do doby 6000 rokov pred n. l.

Krištof Kolumbus pozoroval pôvodných obyvateľov, ako tabak fajčia zabalený do tabakového listu alebo pomocou trubičiek nazývaných “tobago” (z toho je odvodený názov tabak). Počas nasledujúcich rokov námorníci a diplomati rozšírili fajky a cigary po celej Európe. V roku 1560 Jean Nicot, francúzsky veľvyslanec v Lisabone, priniesol z Portugalska na francúzsky kráľovský dvor rastlinu tabaku. Od jeho mena je odvodený aj názov škodlivej látky - nikotínu.

Jedným z prvých kritikov tabaku sa stal anglický kráľ Jakub I. začiatkom 17. storočia. O fajčení sa vyjadroval ako o hnusnom zlozvyku, ktorý páchne, škodí mozgu a pľúcam.

Zlom v rozvoji epidémie fajčenia potom nastal na konci 19. storočia, kedy boli do ulíc zavedené automaty na cigarety. Tabak sa tak stal prístupnejším. K rozšíreniu tabaku viedol aj voľný prídel cigariet vojakom v oboch svetových vojnách. Spolu s masovým rozšírením fajčiarskych návykov sa začali objavovať aj negatívne dôsledky. Tým sa fajčenie dostalo do popredia záujmu lekárov a v roku 1950 je publikovaný prvý odborný článok dávajúci tento zlozvyk do súvislosti s rakovinou pľúc.

Žiaci sa v našej rozhlasovej relácii dozvedeli okrem uvedených informácií aj to, že cieľom Svetového dňa bez tabaku je, aby tabak do roku 2040 užívalo menej ako 5 % obyvateľov, a to aj vďaka prísnejším opatreniam na jeho kontrolu. Medzi opatrenia plánu patrí okrem iného aktualizácia odporúčaní EÚ, ktoré sa týkajú prostredia bez dymu s cieľom zahrnúť do odporúčaní aj nové výrobky, ako sú elektronické cigarety a zahrievané tabakové výrobky, ako aj rozšírenie prostredia bez dymu do vonkajších priestorov.

V našej škole venujeme široký priestor prevencii, ktorá je zameraná nielen na fajčenie, ale aj na iné závislosti, ktoré hrozia už mladším deťom a mládeži.

Všetci môžeme pozitívne zmeniť náš postoj k tabaku - nezačať fajčiť alebo prestať s fajčením. Aj to je jedno z hesiel, ktoré odzneli v našej rozhlasovej relácii.


Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková, koordinátorka PDZ