Prezeraný školský rok:

Dňa 21.4.2022 sa na našej škole uskutočnila celoškolská akcia pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA ZEME.


Cieľom akcie bolo pripomenúť žiakom, aby Zem a prostredie, v ktorom žijeme poznali a chránili. Tento deň bol iný, výnimočný, pretože sme si pre žiakov aj pre pedagógov pripravili rozhlasovú reláciu a zaujímavé aktivity, kde sme pracovali na skrášlení nášho školského dvora a zelene v areály školy.

Prostredníctvom RR sa dozvedeli, že tento sviatok sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 52 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Je nepochybné, že na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky. Nie všetci ich však máme. Niektorí obyvatelia pociťujú nedostatok pitnej vody. Niektorí žijú v mestách zamorených smogom z fabrík a dopravy. Iných sužujú prírodné katastrofy. Ľadovce sa už roky topia a oceány sú plné plastového odpadu. Každý človek na Zemi má zodpovednosť urobiť čo najviac, aby sa zachovali prírodné zdroje planéty pre budúce generácie.

Aj na našej škole sme si pripomenuli tento sviatok dňa 21.apríla 2022 rôznymi aktivitami. Každá trieda mala pridelený svoj úsek a takto sme skrášlili naše školské prostredie.


Žiaci I. stupňa a B,C variantu zrenovovali kvetináče z ojazdených pneumatík, do ktorých vysadili rôzne druhy okrasných kvetín.


Vysadili nové ruže a ohradili ich plôtikom z konárov z odpadového materiálu. Upravili záhon pred pavilónom A, pracovali na skalke a výsadbe nových okrasných rastlín.


Pán školník zhotovil nový plot pred pavilónom A, opäť z odpadového materiálu.


Z kmeňov stromov sme vyrobili takéto krásne prírodné kvetináče.

Žiaci II. stupňa pod vedením pána učiteľa a p. učiteliek, boli veľmi usilovní a s radosťou pracovali na ďalšom skrášlení areálu školy.

Vysadili ťahavé muškáty.                                             Upravili skalku.

Zhotovili vyvýšené záhony, do ktorých vysadili priesady paradajok a inej zeleniny.


Ďalšia skupina pracovala na výkopových prácach jamy, kde sa bude realizovať školská dažďová záhrada. Už teraz sa tešíme, ako nám v budúcnosti spríjemní naše školské prostredie a žiaci sa budú môcť vzdelávať aj v prírode.

Žiaci v školskom klube zhotovili plagát ako triedime odpad, čím tiež prispievame k ochrane našej planéty Zem.

Všetci žiaci spolu s učiteľmi mali radosť z príjemne a užitočne stráveného dňa a dokonca aj počasie nám prialo.

Už teraz sa tešíme na podobnú akciu v ďalšom šk. roku.

 

 Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová – koordinátorka ENV.