Prezeraný školský rok:

Sexuálna výchova


Základy sexuálnej výchovy sú položené už v rodine, ako súčasti systému morálnej výchovy. Práve v rodine, vo vzťahoch s rodičmi, dieťa najskôr dostane príklad empatie, reakcie a vzájomnej pomoci. Proces formovania sexuálnej identity u dieťaťa prechádza rôznymi obdobiami. Už v prvých rokoch života sa dieťa učí nielen rozlišovať a pomenovávať ľudí, ale aj kontrastovať s nimi podľa pohlavia. Dieťa potrebuje nehu a lásku, aby v dospelosti mohlo svojim deťom odovzdať štafetu láskavosti, náklonnosti a starostlivosti. No čo ak nemá pocit rodinného krbu, ako potom vytvorí rodinu, akým otcom alebo matkou bude?

Na túto citlivú tému sa prišla dňa 12.5.2022 rozprávať s dievčatami 6.- 9. ročníka p. Mgr. Gnipová, psychologička z CŠPP na Bocatiovej ulici v Košiciach. Rozprávala sa s nimi o témach ohľadom ľudskej sexuality, vrátane citových vzťahov a zodpovednosti, rozmnožovacej sústavy človeka, sexuálneho styku, rozmnožovania, veku pohlavnej dospelosti, reprodukčného zdravia, bezpečného sexu, antikoncepcie a sexuálnej abstinencie.autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková