Prezeraný školský rok:Dňa 25.4.2022 si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu venovanú

"Ochrane lesov a prírodného prostredia pred požiarmi"

a to základe žiadosti o spoluprácu s OR Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v rámci zabezpečenia úloh súvisiacich s ochranou lesov a prírodného prostredia v roku 2022.

Žiaci sa prostredníctvom rozhlasovej relácie dozvedeli o tom, že konečne po dlhej zime prišla JAR, obdobie kedy nás slniečko láka von do prírody, častejšie navštevujeme les, robíme jarné upratovanie a opekáme si v prírode špekáčiky. Les sa stáva pre nás oázou pokoja, avšak pri požiari sa táto oáza zmení na peklo. Svoj podiel na takto vzniknutých požiaroch majú aj deti, ktoré sa veľmi často "hrou so zápalkami" a nezodpovedným správaním stávajú príčinou lesných požiarov.


Preto si žiaci všetci pamätajme:

  • Je zakázané manipulovať s ohňom v lese a zakladať ohne mimo označených ohnísk.
  • Pri zakladaní ohňa zohľadnite aj poveternostné podmienky.
  • Nikdy neodchádzajte preč od ohniska, v ktorom ešte horí alebo tlie oheň.
  • Každé nežiadúce horenie bez dozoru, alebo ak uvidíte v lese dym oznámte to rodičom alebo zvolajte hasičov na tel. čísle 112 alebo 150.
  • Malý ohník sa môžete pokúsiť zahasiť aj sami vodou alebo zeminou.


V lese sa správajte zodpovedne! Nevypaľujte trávu a nezakladajte v lese ohníčky! Opekajte len na vyznačených miestach!

So zásadami bezpečného správania sa v lese oboznámte aj svojich rodičov, kamarátov a známych, aby lesy mohli ešte dlho slúžiť nám všetkým a prinášať nám radosť.

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová – koordinátorka environmentálnej výchovy

Aktuality

booked.net

Školský bulletin