Prezeraný školský rok:

Téma, ktorá už v názve nesie zámer a posolstvo besedy, ktorá sa uskutočnila v našej škole dňa 25. apríla 2022, sa zaoberala sexuálnym zneužívaním detí. Beseda bola venovaná predovšetkým žiakom druhého stupňa. Hneď na začiatku sme si povedali, čo sa skrýva pod pojmom sexuálne zneužívanie, aké sú prejavy u detí, ktoré sú jeho obeťou. Hovorili sme o možných páchateľoch tohto závažného trestného činu a ako reagovať, ak by sme sa dozvedeli o takomto prípade. Žiaci dostali kontakty a linky na organizácie, ktoré pomáhajú deťom v núdzi, ale aj konkrétne vtedy, ak sú tieto deti obeťou sexuálneho zneužívania. Vieme, že je potrebné hovoriť aj o tabuizovaných témach, aby sa predišlo akémukoľvek spôsobu zneužívania detí. Aj pedagóg si má všímať, či dieťa neprejavuje určité znaky, ktoré napovedia, že je zneužívané. Naši žiaci mali možnosť počas besedy komunikovať na danú tému, dávať rôzne otázky a počas primeraného rozhovoru si pozreli prezentáciu aj zaujímavé videá, ktoré sa zaoberali touto témou. V dispozícii mali aj publikáciu, v ktorej rozprávajú svoje príbehy obete sexuálneho zneužívania z radov maloletých.

 

Na Slovensku sa sexuálne násilie páchané na deťoch v odborných publikáciách aj v Trestnom zákone označuje ako sexuálne zneužívanie. Deti potrebujú pre svoj zdravý telesný a duševný vývin láskavú náklonnosť blízkych osôb a kontakt s nimi. Ak dospelý zneužije túto základnú potrebu dieťaťa, jeho závislosť a dôveru, spôsobí mu tým ťažkú traumu. A práve prevencia bola cieľom našej besedy. Veríme, že žiakom boli poskytnuté potrebné informácie a že nikdy nenastane chvíľa, kedy by boli nútené využiť linky pomoci.

 


Viac sa dozvieš tu: www.detstvobeznasilia.gov.sk, www.coe.int/children

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková, koordinátor PDZ