Prezeraný školský rok:

Beseda v knižnici Nezábudka

Dňa 20.4.2022 sa v knižnici Nezábudka uskutočnila beseda pre žiakov I. stupňa na tému:
OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY.

Pani knihovníčka nás srdečne privítala a usadila žiakov na podložky na zemi okolo Porekadlovníka. Predstavila im Osmijanka a jeho kamaráta Osmidunča. Žiaci mali za úlohu vybrať kartičky, kde bola časť porekadla a správne ju vložiť do vety. Niektoré boli ozaj ťažké, preto im pani knihovníčka pomohla, ale niektoré hravo zvládli aj sami. Potom sa dozvedeli, kto napísal Osmijankove rozprávky, že je to pani spisovateľka Krista Bendová, ktorá napísala 129 Osmijankových rozprávok. Po ôsmich ich vždy vkladala do Osmijankovej kapsičky, aby vám ich mohol vyrozprávať. Stala sa však záhadná udalosť a v jednej osmičke je rozprávok deväť. Rozprávačom deviatej je jeho verný kamarát Osmidunčo. Záhadu odhalíš iba vtedy, keď si ich všetky prečítaš.

Ukázala im Rodostrom, kde bojovali Bloegloek a Princezná. A kto odišiel z boja porazený? Zistíte, až keď vylúštite tajničku. Od 13.4.2022 do 27.5.2022 je v knižnici Nezábudka sprístupnená putovná výstava ,,Osmijankova literárna záhrada“, prostredníctvom ktorej Osmijanko ponúkol deťom kopec zábavy a rozprávkových príbehov v rôznych formách. Je tu aj Rozprávkovník, na ktorom sú všetky Osmijankove rozprávky, veršoplôtiky s básničkami a veľa iných lákadiel pre žiakov. Je tu aj peliešok, ktorý si žiaci vyskúšali na listovanie a čítanie v knihách.

V závere sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina maľovala Osmijanka a druhá skupina s pani knihovníčkou lúštila hádanky. Cieľom tejto besedy bolo, rozvíjať u žiakov hravou formou čítanie s porozumením prostredníctvom rozprávok. Žiaci odchádzali z knižnice plní nových poznatkov a dojmov z príjemne strávenej besedy.


Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová