Prezeraný školský rok:

Beseda: Životné prostredie a svetový deň vody

Dňa 24.03.2022 sa na našej škole uskutočnili besedy pre I. a II. stupeň na tému

„Životné prostredie a svetový deň vody“,

ktorú si pre našich žiakov pripravila PhDr. Soňa Gregová z RÚVZ so sídlom v Košiciach. Besedy boli realizované zvlášť pre prvý stupeň na druhej vyučovacej hodine a zvlášť pre druhý stupeň na tretej vyučovacej hodine.

Cieľom: tejto besedy bolo primeraným spôsobom priblížiť žiakom, dva dôležité svetové dni a to:

22.marec – SVETOVÝ DEŇ VODY
5.jún – SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.


22. MAREC 2022 SVETOVÝ DEŇ VODY

PhDr. Soňa Gregová žiakom prostredníctvom prezentácie priblížila dôležitosť vody pre náš život, hlavne pitnej vody a význam jej šetrenia.
Žiaci sa dozvedeli ako vzniká pitná voda - že je to upravovaná povrchová voda (v úpravňach vody). Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Jej kvalita je prísne kontrolovaná. Pútavou formou deťom sprostredkovala význam a kolobehom vody na Zemi. Priblížila im, kde všade v prírode sa nachádza, aké má podoby, ale aj o nebezpečenstve jej znečistenia človekom. Opäť sme sa presvedčili, že "voda je život" a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii, preto vodou musíme šetriť.

 

5. JÚN 2022 SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Potom sa žiaci dozvedeli základné informácie o VZDUCHU:

  • ovzdušie - ( atmosféra) je plynný obal Zeme
  • bez neho, by nebol možný život na Zemi
  • že vzdušný kyslík je nevyhnutný pre živé organizmy
  • a oxid uhličitý je potrebný pre rast rastlín.


Ukázala im ako sa robia - "Odbery sterov z rúk" a na čo slúžia. Ako vyzerajú slabo/nekvalitne umyté ruky/ - koľko špiny a baktérií na nich ostáva.

Oboznámila ich s najčastejšie sa vyskytujúcimi baktériami vo vode:

  • Kaliformné baktérie, ENTEROKOKY, E - COLI
  • Ich výskyt v pitnej vode poukazuje na fekálne znečistenie
  • Pri premnožení vyvolávajú hnačky a zápal močových ciest.


Preto sa aj my staňme stúpencami zdravého spôsobu života a podporovateľmi aktivít na zlepšenie životného prostredia na planéte Zem. Tá je široko-ďaleko jedinou planétou, na ktorej je rozvinutý život.

Táto beseda bola pre žiakov veľmi zaujímavá a poučná.

 

Vypracovala koordinátorka ENV: Mgr. Renáta Oršulová


Aktuality

booked.net

Školský bulletin