Prezeraný školský rok:

SPOLUŽITIE MANŽELOV A VERNOSŤ


"Manželstvo nie je len najdôležitejším vzťahom, je aj vzťahom, ktorý dáva človeku pocit, že život je krásny a hodný žitia, aj keby bol navonok akokoľvek ťažký."


Irving Stone


Po láske túži každý. V živote človeka láska nadobúda mnoho podôb. Stretávame sa s láskou romantickou, slepou, šťastnou, nenaplnenou, ale aj tragickou ako to bolo v notoricky známej Shakespearovej tragédii. Citový vzťah založený na dôvere a vzájomnom napĺňaní potrieb.


Recept na šťastné manželstvo neexistuje. Existujú, ale predsa len spôsoby ako sa o šťastné manželstvo pokúsiť a mať, ho spokojné, ideálne, šťastné. Na túto tému sme sa rozprávali so žiakmi 7- 9. ročníka na besede, ktorú sme uskutočnili dňa 28.3.2022. Rozprávali sme sa o tom, čo je to láska a či existuje návod na šťastné manželstvo. Či sú v tomto období zaľúbení, ako prežívajú lásku, zamilovanosť a či je podľa nich vernosť ešte v móde.


autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková