Prezeraný školský rok:Marec – Mesiac knihy sme si ako inokedy pripomenuli aj v našom ŠKD.
Okrem iných dní sme sa venovali celý mesiac rôznym činnostiam spojenými s názvom mesiaca. Pri tejto príležitosti pani vychovávateľky pripravili množstvo aktivít. Ich cieľom bolo vzbudiť u deti záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu. Deti si prezerali knihy, čítali rozprávky, dramatizovali rozprávku, vyfarbovali omaľovánky s rozprávkovými postavičkami.Kto by nepoznal rozprávky. Tie najznámejšie poznajú deti na celom svete.
Kedysi sa rozprávky šírili ústnym podaním – rozprávaním. Dnes si ich môžeme prečítať, pozrieť v televízore, v kine, vypočuť z rozhlasu.Rozprávkové popoludnie v ŠKD bolo príležitosťou pre deti zažiť ako sa v rozprávkovom domčeku žije. Deti mali možnosť premeniť sa na myšku, líšku, žabku, zajaca, medveďa.Rozprávka je zlatý kľúčik, ktorý srdcia otvára...


Autorka príspevku: Hajnalka Szabóová