Prezeraný školský rok:


Dňa 23. marca 2022 sme navštívili knižnicu Nezábudka, kde pre našich žiakov z druhého stupňa pripravila pani knihovníčka zaujímavú tému, spojenú s aktivitami pre nás. Najprv sme sa pomocou brainstormingu dopracovali k téme, ktorou bol:

 
Tak názov sme už zistili a potom pani knihovníčka čítala príbeh o Jánošíkovi. Žiaci mali rôzne obrázky z príbehu. Tie po odznení vety, ktorá popisovala daný obrázok, pripli na tabuľu. Neskôr sme sa hrali na detektívov. Čítaním s porozumením sme sa dopracovali k hľadanému zlodejovi z príbehu. Žiaci nadšene spolupracovali a tešili sa zo svojich úspechov pri pátraní. Veríme, že aj prostredníctvom komiksov si vytvoria vzťah k príbehom, rozprávkam a románom pre mládež. Napokon, veď práve niekoľko obľúbených komiksov sa stalo predlohou pre mnoho úspešných filmov, ktoré sme v minulosti videli. Žiaci si v závere aktivít prezreli časopisy s komiksami.


Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin