Prezeraný školský rok:

 

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Oficiálne sa oslavuje od roku 2012, a to na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov. V decembri 2011 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Svetový deň Downovho syndrómu s účinnosťou od roku 2012. Za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o Downovom syndróme vyzýva OSN všetky členské štáty, aby práve v tento deň viac o Downovom syndróme písali, hovorili a diskutovali.

Počas Ponožkovej výzvy nosia všetci, ktorí sa do nej zapojili, odlišné ponožky. Cieľom ponožkovej výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

V našej škole sme sa aj v tomto roku zapojili do tejto úžasnej ponožkovej výzvy. Týmto sme chceli aj my dať najavo našu solidaritu a spolupatričnosť so všetkými ľuďmi s Downovým syndrómom. Veríme, že každý človek má šancu a právo byť šťastný. A to prajeme aj všetkým ľuďom, ktorým je táto ponožková výzva venovaná.


Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková