Prezeraný školský rok:

 

Dňa 14.3.2022 sa na našej škole vysielala rozhlasová relácia na tému „Marec – mesiac knihy“.

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, kvitnutím prvých snežienok, obdobia kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií a síce s knihami.

Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z nás ich nepochybne majú odložené nie len v poličke ale aj v srdci.

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom. Povedal J.A.Komenský.

Cieľom je pripomenúť si že aj v období moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

Marec – mesiac knihy bol vyhlásený v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. Počas svojho života prechodil celé Slovensko a zavítal aj do Prahy, Pešte či Viedne rozširujúc slovenské a české knihy. Vydavatelia mu predávali knihy a on ich spájal nielen s predajom, ale aj nimi poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu o význame kníh, národnej identity a kultúry. Knihy zbieral, rozširoval a zachraňoval pred spálením, roztrhaním, či vyhodením roznášajúc ich do všemožných zákutí inteligencie – donášal ich vzdelancom, posielal do škôl a spolkových inštitúcií. Taktiež výrazne dopomohol s budovaním a rozširovaním knižníc. Za svoj život sa výrazne pričinil o popularizáciu kníh a nepochybne si zaslúži svoje miesto v národnej pamäti. Hrebendov život nielen začal, ale i skončil v marci. Preto je na jeho počesť mesiac kníh práve v marci.

Aj kniha prechádzala nevyhnutným vývojom od rukopisnej cez tlačenú. Internet nám ponúka elektronickú formu čítania kníh so širokým sortimentom od klasiky po modernú literatúru. Druhou alternatívou je zakúpenie elektronickej čítačky do ktorej sa konkrétne diela sa dajú stiahnuť. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť aj jednotlivca.

Pri príležitosti mesiaca knihy si deti vyrobili na hodinách pracovného vyučovania krásne a veľmi zaujímavé záložky. Tri najkrajšie záložky sme odmenili sladkými cenami.


Autorka príspevku : Mgr. Jarmila Krasnočková