Prezeraný školský rok:

Šetrenie elektrickou energiou


V dňoch 17.01.2022 a 18.01.2022 sa na našej škole uskutočnili besedy pre I. a II. stupeň na tému „Šetrenie elektrickou energiou“.


Cieľom tejto besedy bolo primeraným spôsobom priblížiť žiakom prvotné poznatky o elektrickej energii, ako ju získavame, na čo ju používame a ako sa máme správať, aby sme ňou neplytvali, ale šetrili. Keďže sme sa museli riadiť podľa aktuálnych protiepidemických opatrení, besedu sme realizovali po jednotlivých triedach.


Povedali sme si, čo je elektrický prúd, kto ho vynašiel /Nikola Tesla/ a tiež, na čo nám slúži a že si bez neho dnešný život nevieme ani predstaviť.

Energia je základnou hybnou silou nášho života. Továrne, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, nám pomáhajú, ale aj škodia. Niektoré svojimi splodinami znečisťujú ovzdušie a životné prostredie. Preto vedci hľadali náhradné tzv. alternatívne zdroje energie – sú to "obnoviteľné zdroje energie". Patrí tu: slnečná energia, veterná energia, vodná energia, geotermálna energia a energia biomasy.

SLNEČNÁ ENERGIA

• Solárna energia – energia zo Slnka.
• Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie.
• Premena slnečnej energie na tepelnú – pomocou kolektorou.
• Vykurovanie priestorov, ohrev teplej vody.

 VETERNÁ ENERGIA

• Veterné turbíny vyrábajú elektrickú energiu.
• Nevznikajú emisie ani žiaden škodlivý odpad.
• Prevádzkové náklady sú nízke a obsluha je nenáročná.VODNÁ ENERGIA

• Technicky využiteľná, tepelná energia všetkého vodstva (zrážky, ľadovce, vodné toky, moria)
• vodné elektrárne sú bezodpadovým zdrojom elektrickej energie.


 
GEOTERMÁLNA ENERGIA

• Poskytuje teplo, ktoré pochádza z roztaveného jadra Zeme hlboko pod zemskou kôrou.
• Povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek, gejzírov, horúcich prameňov.
• Vystupuje na povrch v prírodných prameňoch horúcej pary alebo vody.ENERGIA BIOMASY – energia budúcnosti

• Biomasa - organická hmota vo forme dreva, rastlín alebo zvyškov.
• Biomasa sa využíva na produkciu tepla, výrobu elektriny alebo na výrobu alternatívnych palív v doprave.Využívanie energií v bežnom živote sa väčšinou spája s jej šetrením a hlavne so šetrením financií. To je cieľom každého z nás – nás spotrebiteľov. Veď ide o naše financie, ale aj o chápanie vzťahu medzi energiou a kvalitou životného prostredia. Ak sa chceme správať environmentálne zodpovedne, musíme poznať dosah a následky spotreby a výroby energie. Musíme si uvedomiť, že plytvaním energiou, sa čoskoro vyčerpajú všetky zdroje, ktoré nám ponúka naša zem.

Elektrická energia je dobrý pomocník, ale je aj nebezpečná! Nikdy nerobte toto:

Do elektrickej zásuvky nevkladaj žiadne predmety!

Opravu elektrických prístrojov nechaj na odborníkov!

Elektrické prístroje nikdy nehas vodou!

Nikdy sa nedotýkaj elektrických drôtov!


V ďalšej časti sme si povedali, prečo je veľmi dôležité šetriť energiami, čo musíme dodržiavať a na čo nesmieme zabúdať!!!

Elektrickou energiou musíme šetriť! Zhasínajte!

Nové spotrebiče sú úspornejšie! Používajte energeticky úsporné žiarovky!

Vypínajte elektrické spotrebiče! Elektrické spotrebiče používajte efektívne!

Sprchovaním ušetríte nielen energiu, ale i vodu!Správajme sa k našej prírode zodpovedne a s rešpektom!Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová – koordinátorka enviromentálnej výchovy