Prezeraný školský rok:

 

Naša škola sa úspešne zapojila do projektovej výzvy MŠVVaŠ SR pod názvom "Spolu múdrejší 3".
 
Cieľom výzvy je podpora pre základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

"Spolu múdrejší 3" je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR

Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania od 17. januára do 17. júna 2022. Do projektovej výzvy sa zapojilo 7 učiteľov našej školy a žiakov podľa individuálnej potreby z 1. a 2. stupňa, ako aj žiakov B variantu. Je zamerané na doučovanie v predmetoch slovenský jazyk, matematika a rozvíjanie komunikačnej zručnosti.