Prezeraný školský rok:Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY, sa oslavuje od roku 1973 približne v 180 krajinách sveta. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa na celom svete. Autormi tejto myšlienky boli bratia McCormacovci, ktorí počas arabsko-izraelskej vojny hľadali spôsob, ako zastaviť všetky vojny sveta. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by mal každý z nás pozdraviť aspoň desať ľudí, pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť nebudú mať čas bojovať. Možno raz, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia v tento deň „Ahoj“, nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu.

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli besedou so žiakmi druhého stupňa. Zhovárali sme sa o formách pozdravu, o tom ako sa zdravíme dospelým a ako svojim rovesníkom a hlavne prečo by sme na pozdrav nemali zabúdať. Prostredníctvom prezentácie sme žiakom predstavili šesť Európskych krajín – Nemecko, Anglicko, Taliansko, Francúzsko, Maďarsko a Španielsko. Žiaci sa dozvedeli aké pozdravy sa používajú v týchto krajinách, aké sú ich hlavné mestá, významné osobnosti kultúry, významné stavby a kultúrne pamiatky, tradičné jedlá krajiny a rôzne iné zaujímavosti typické pre danú krajinu. Na záver sme žiakom oboznámili s myšlienkou dňa pozdravov: „Stačí v tento deň, ale samozrejme aj v každý ďalší, pozdraviť svojich najbližších, príbuzných, známych, kamarátov, susedov, podať im ruku, priateľsky zamávať tým, ktorí sú od nás ďaleko a spríjemniť im tak deň. Dať najavo svoju lásku a sympatie všetkým, ktorých máme radi.“


Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kohutová

Aktuality

booked.net

Školský bulletin