Prezeraný školský rok:Dňa 19. novembra 2021 sme v našej škole privítali pani doktorku Gregovú, ktorá pre žiakov pripravila besedu s názvom Problematika návykových látok zo zdravotného aspektu.
PhDr. Soňa Gregová pre žiakov pripravila prezentáciu, ktorú dopĺňala podrobným vysvetľovaním všetkých pojmov. Počas besedy primerane rozprávala, čo všetko spôsobujú rôzne návykové látky, čo sú to legálne a nelegálne drogy. Žiaci si mohli prezrieť vzorky známych prekurzorov a návykových látok. Pani doktorka odpovedala na otázky a predovšetkým zdôrazňovala prevenciu pred závislosťami a čo spôsobujú závislosti. Veríme, že si všetci žiaci odniesli z tejto poučnej a zaujímavej besedy mnoho informácií, poučenie a motiváciu, ako nepodľahnúť nástrahám škodlivých látok.Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková