Prezeraný školský rok:


Hovorme o jedle


Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách, vyhlásili na základných a stredných školách týždeň „Hovorme o jedle“, ktorý sa konal od 11. do 15. októbra 2021.

Naša škola sa zapojila do tejto súťaže s názvom „Chutné maľovanie“ a „Hovorme o jedle“ v plnom nasadení prostredníctvom projektového vyučovania vo všetkých ročníkoch I. a II. stupňa. Slová ako zdravie a výživa boli najčastejšie skloňovanými pojmami. Cieľom bolo viesť deti k správnym stravovacím návykom, oboznámiť ich s pôvodom potravín, výrobou a spracovaním mliečnych, pekárenských či mäsových výrobkov, prípravou rôznych pokrmov, využitím vodných zdrojov, dodržiavaním pitného režimu. Projekt „Hovorme o jedle“ zahŕňal široké spektrum výchovno-vzdelávacích činností a aktivít, ktoré si žiaci našej školy spolu s celým pedagogickým zborom, s nadšením užívali.Autorka príspevku: Mgr. Volenská