Prezeraný školský rok:

Beseda v knižnici Nezábudka

20. októbra 2021


Žiaci prvého stupňa našej školy aj v mesiaci október navštívili knižnicu Nezábudka. V úvode ich pani knihovníčka oboznámila s podujatím - Maciky, ktoré je zamerané na ľudské práva a ich dodržiavanie. Dozvedeli sa aké sú práva dieťaťa a vysvetlili si napríklad aj to, čo znamená mať právo na meno. Dozvedeli sa tiež aký život majú nevidiaci ľudia a že aj oni môžu čítať knihy. Pani knihovníčka im ukázala knihy v Braillovom písme, v ktorých si mohli „ohmatať“ zaujímavé plastické ilustrácie.

Pripomenuli si aj básničku o Ježkovi z predošlej návštevy v knižnici. Recitovanie básničky spojili s pohybom.


Potom im pani knihovníčka predstavila knižku “Žabiak a cudzinec“. Knižka opisovala príbeh o zvieracej dedinke, do blízkosti ktorej sa jedného dňa prisťahuje cudzinec - potkan. Zvieratká sa tomu veľmi netešia a cudzinca ohovárajú. Ale jemu sa slušným správaním a obetavosťou podarí zvieratká si získať. Jedného dňa si však potkan zbalil stan, batoh a rozlúčil sa s lesom a jeho obyvateľmi. Vtedy si zvieratká uvedomili, ako im potkan bude chýbať. Príbeh potkana, ktorého ako cudzinca len veľmi ťažko prijme medzi seba súdržná skupinka zvieratiek, nevtieravo ukazuje deťom, ako ľahko vieme odsúdiť človeka len preto, že je cudzincom.
Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kohutová