Prezeraný školský rok:


Dňa 30. septembra 2021 sme v našej škole privítali pani doktorku Kollárovú z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorá pripravila pre žiakov 2. stupňa besedu na tému Fetálny alkoholový syndróm.


MUDr. Kollárová priblížila žiakom danú tému prostredníctvom zaujímavej prezentácie, počas ktorej pútavo a zrozumiteľne podávala žiakom potrebné informácie. Beseda sa niesla v duchu interakcie medzi pani doktorkou a žiakmi. Celý čas mohli žiaci dávať otázky a dozvedieť sa čo najviac o tejto veľmi závažnej problematike. Cieľom tejto aktivity  bolo nielen priblížiť žiakom tento závažný fenomén v spoločnosti, ale predovšetkým pôsobiť preventívne. Počas prezentácie mohli žiaci vidieť na ilustračných snímkach, čo všetko môže spôsobiť požívanie alkoholu počas tehotenstva a aké nenapraviteľné následky a zdravotné poškodenia spôsobí na dieťati, ktoré sa narodí matke, ktorá holduje alkoholu.
Veríme, že informácie, ktoré pani doktorka žiakom podala, prinesú svoje ovocie a že každý si veľmi dobre zváži, či bude požívať alkohol alebo sa bude venovať zdravému životnému štýlu.


Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková, koordinátorka protidrogovej prevencie

Aktuality

booked.net

Školský bulletin