Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

„Zvyšovanie povedomia o význame

a dôležitosti očkovania v prevencii prenosných ochorení“


V dňoch 24. a 26. 5. sa žiaci II. stupňa našej školy zúčastnili besedy s názvom„ Zvyšovanie povedomia o význame a dôležitosti očkovania v prevencii prenosných ochorení“. Cieľom tejto akcie bolo získať poznatky o zdraví, zdravom životnom štýle a základných hygienických návykoch. Žiaci si rozšírili poznatky aj o dôležitosti starostlivosti o svoje zdravie. Naučili sa kedy vyhľadať lekársku starostlivosť. Kto ich môže ošetriť a za akých okolností majú vyhľadať lekára. Keďže sme sa museli riadiť podľa aktuálnych protiepidemických opatrení, besedu sme realizovali po jednotlivých triedach
Beseda sa skladala z dvoch častí. V prvej časti sa žiaci prostredníctvom zaujímavej prezentácie dozvedeli základné informácie o starostlivosť o svoje zdravie, dozvedeli sa aj o dôležitosti očkovania. V druhej časti besedy pracovali žiaci 5 r. až 9 r . ročníka s pracovným listom, ktorý si vypracovali na základe vedomostí, ktoré nadobudli počas prezentácie. Pracovné listy boli zamerané na zdravotnú starostlivosť a zdravý životný štýl. Žiakom sa beseda páčila. Na záver sme si všetci priali, aby sa už pandémia skončila.


autor: Mgr. Martina Volenská

Aktuality

booked.net

Školský bulletin