Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Čistota pol života


Dňa 13.05.2021 sa na našej škole vysielala rozhlasová relácia „Čistota pol života“.

Osobné zdravie a osobná hygiena idú ruka v ruke. Starnutie, ale aj rôzne iné faktory ako napríklad stres, oslabujú náš imunitný systém. Dodržiavanie správnych postupov hygieny nám môže zabrániť ochorieť a značne spomalí šírenie vírusov. Tak isto, udržiavanie čistoty na pracovisku vytvára zdravšie prostredie pre zamestnancov. Neporiadok na pracovnom stole, zvyšky jedla a odpadový papier sú len niektoré z najbežnejších položiek, ktoré prispievajú k chaotickému pracovnému priestoru. Čisté pracovisko zvyšuje  profesionalitu a motiváciu zamestnancov a podporuje zdravé pracovné prostredie. Samozrejmosťou by mala byť čistota v našich príbytkoch a okolí. Záhrada a trávnatá plocha pred domom by mala byť čistá tak isto ako náš domov.

Prečo je umývanie rúk dôležité pre naše zdravie?

Ruky sú prirodzeným ľudským nástrojom, ktorým človek vykonáva množstvo úkonov. Pri rôznorodých činnostiach si ruky zašpiníme rôznymi nečistotami a hlavne mikroorganizmami. Potrebné je si uvedomiť, že rukami sa dotýkame kadejakých plôch ako napr. kľučiek dverí, tlačidiel výťahu, klávesníc počítačov, držíme sa tyčiek v dopravných prostriedkoch, čím si ich znečistíme - kontaminujeme. Z epidemiologického hľadiska sú znečistené ruky jedným z najčastejších faktorov pri vzniku a šírení - najmä črevných - infekčných ochorení. Umývanie rúk je v prevencii infekčných ochorení pritom jednou z najrýchlejších, najlacnejších a najjednoduchších metód.

Ako si správne umývať ruky?  Odpoveď na túto otázku je rozsiahlejšia, vždy záleží na prostredí a situácii, v ktorej sa človek nachádza. V bežnom živote sú súčasne trendy v umývaní rúk nasledovné:

Postup:

 • navlhčiť ruky vlažnou vodou,
 • aplikovať mydlo/emulziu do dlane, rozotrieť na celé ruky a malým množstvom vody napeniť,
 • ruky opláchnuť pod vlažnou tečúcou vodou, aby na nich nezostali zvyšky mydla/emulzie,
 • ruky umývať nie dlhšie ako jednu minútu,
 • utrieť dosucha jednorazovými papierovými utierkami,
 • utierkou uzavrieť vodovodnú batériu.

 
Pri ostatných situáciách sa dá skôr hovoriť o hygiene rúk, ktorá v sebe zahŕňa hygienickú dezinfekciu rúk.

Ako často (koľkokrát za deň) by sme si ruky mali umyť?  

Jednoznačne sa nedá povedať koľkokrát denne si treba ruky umývať. Potrené je sa naučiť a vždy si ruky automaticky umývať v nasledovných situáciách:
ak sú ruky viditeľne znečistené,

 • po použití toalety,
 • pred každým jedlom,
 • po príchode z vonkajšieho prostredia, či už domov, do práce a pod.,
 • po manipulácii s nečistými predmetmi,
 • po práci v záhrade, resp. s pôdou.


Vypracovala: Mgr. Volenská Martina

Aktuality

booked.net

Školský bulletin