Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Dňa 22.4.2021 sa na našej škole vysielala rozhlasová relácia „Deň Zeme“

SVETOVÝ DEŇ ZEME sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 51 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Je nepochybné, že na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky. Nie všetci ich však máme. Niektorí obyvatelia pociťujú nedostatok pitnej vody. Niektorí žijú v mestách zamorených smogom z fabrík a dopravy. Iných sužujú prírodné katastrofy. Ľadovce sa už roky topia a oceány sú plné plastového odpadu. Každý človek na Zemi má zodpovednosť urobiť čo najviac, aby sa zachovali prírodné zdroje planéty pre budúce generácie.

Aby budúce generácie mohli piť čistú vodu a dýchať zdravý vzduch. Znečistenie nášho životného prostredia ohrozuje vzduch i vodu. Obmedziť to môžu len medzinárodné platné zákony a spoločné úsilie ľudí.

Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Staňte sa preto aj Vy stúpencami zdravého spôsobu života a podporovateľmi aktivít na zlepšenie životného prostredia na planéte Zem. Tá je široko-ďaleko jedinou planétou, na ktorej je rozvinutý život.

Zem je obdarovaná tým, že by nás mala napĺňať nie krátkozrakým majetníckym nutkaním ovládať a drancovať, ale naopak, nemým úžasom, obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady.


To všetko sa odráža v stave, v akom sa naša planéta v súčasnosti nachádza. Tento rok si však obzvlášť intenzívne pripomíname aj to, že všetko v našich životoch je pominuteľné a nič z toho by sme nemali považovať za samozrejmosť. Naše osobné zdravie i zdravie našej planéty nie sú výnimkou. Staňte sa preto aj Vy stúpencami zdravého spôsobu života a podporovateľmi aktivít na zlepšenie životného prostredia na planéte Zem. Tá je široko-ďaleko jedinou planétou, na ktorej je rozvinutý život.

Tento rok je výzva Dňa Zeme obzvlášť naliehavá, pretože sa koná už druhú jar v tieni celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19. Jej dopady sa prejavujú v mnohých sférach nášho života. Ľudia v rôznych častiach sveta sú vystavovaní bezprecedentnému obmedzeniu pohybu a aktivít, ktoré boli bežnou súčasťou ich dní. Letecká preprava, jeden z najväčších prispievateľov k produkcii skleníkových plynov, takmer prestala existovať. Podobne aj výroba mnohých tovarov a poskytovanie celého radu služieb. Náš konzumný spôsob života sa zásadným spôsobom obmedzil. Jednoducho to vyzerá tak, akoby sa príroda sama postarala o to, aby sme sa zastavili a zamysleli nad dôsledkami nášho konania.

Každý deň by mal byť DŇOM ZEME. Pomohlo by to našej planéte. Pomohlo by to nám všetkým. To čo sa týka prírody, sa priamo dotýka aj nášho mesta, našich rodín a každého z nás. Zoberme vrece a kdekoľvek v prírode či v meste vyzbierajme všetko, čo ľudská bezohľadnosť nechala padnúť na MATKU ZEM. Zober celú rodinu do prírody a ukáž všetkým, že odpadky na zem NEPATRIA!

 

Ukáž aj ostatným, že ti príroda a priestor kde žiješ nie sú ľahostajné! Zapojme sa aj my všetci počas hodín pracovného vyučovania k vyčisteniu a skrášleniu areálu našej školy a to nie len počas tejto výzvy, ale VŽDY !

Každý deň by mal byť DŇOM ZEME.


Vypracovala Mgr. Jarmila Krasnočková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin