Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

6. december je pre všetky deti naplnený očakávaním ... v ten deň totiž prichádza do našich príbytkov veľmi milý deduško – Mikuláš. Samozrejme, že neobišiel ani našu školu. Deti ho očakávali s nadšením.

Dňa 7.decembra sa niesol na našej škole v duchu Mikuláša. Ráno si žiaci v rozhlasovej relácii pripomenuli históriu Mikuláša, zvyky u nás ako aj v iných krajinách sveta.

Keďže situácia nedovoľovala, aby sa žiaci stretli spoločne, Mikuláš navštívil každú triedu samostatne. Prišiel aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. 

 

 

 


Mikuláš mal plné vrece sladkých balíčkov. Keďže za darčeky sa patrí poďakovať, naši žiaci si pre vzácnu návštevu pripravili básničku alebo peknú pesničku. Bolo vidieť, že žiaci si dali záležať. Mikuláško, dobrý strýčko, ich patrične odmenil a po rozlúčke sa pobral navštíviť ďalšie šikovné deti.

Autorka príspevku: Mgr. Hingisová Alena

Aktuality

booked.net

Školský bulletin