Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Dňa 10.12.2020 sa na našej škole vysielala rozhlasová relácia „Starostlivosť o zdravie a prevencia pred chorobami v zimnom období“.

Moderným problémom dnešnej doby je vysoké nebezpečenstvo civilizačných ochorení, ktoré súvisia s nedostatkom pohybu a nesprávnymi stravovacími návykmi spoločnosti. Inak povedané, ľudia prijímajú viac potravy, čo spolu s nedostatkom pohybu zapríčiňuje vznik nebezpečných ochorení. Nazývame ich aj tichými zabijakmi spoločnosti, ba dokonca sa charakterizujú aj ako epidemiologické ochorenia. Zaraďujeme sem napríklad:

  • vysoký krvný tlak,
  • zvýšené hodnoty cholesterolu,
  • obezitu,
  • cukrovku,
  • ochorenia pohybového aparátu.

V tomto prípade nehovoríme o jednotlivcovi, ale o populácii ako takej. Znamená to, že máme na mysli celospoločenský problém. V tomto momente je nevyhnutné zaujať racionálne stanovisko, nahlas a účelne vysvetľovať, aké sú najlepšie preventívne prostriedky. Nemusia sa bezpodmienečne týkať medikamentov ani rôznych liečebných procedúr. Jedným z najuniverzálnejších a najúčinnejších prostriedkov prevencie pred civilizačnými ochoreniami je pohyb, pretože práve pohybové aktivity majú priaznivý vplyv na telesnú zdatnosť človeka. Tu prichádza na scénu škola a jej nenahraditeľnosť, lebo platí rovnica: Kto si nevypestuje vzťah k pohybovým aktivitám v školskom období, v dospelosti svoj postoj k pohybu bude zrejme meniť ťažko. Je nevyhnutné učiť žiakov pozitívne myslieť a venovať pozornosť stravovacím návykom a pohybovým aktivitám. Pokles telesnej zdatnosti populácie je skutočne markantný a rovnako badateľný je aj nárast civilizačných ochorení. Pohybové aktivity majú nenahraditeľný význam pre všetkých, resp. pre tých, ktorým vlastný osud a zdravie nie sú ľahostajné. Je zaujímavé, že v dnešnej pokrokovej dobe často zabúdame na veci, ktoré boli zrejmé už v dávnej minulosti. Otázkam zdravého spôsobu života sa venoval už pred 400 rokmi p. n. l. známy lekár Hippokrates, nazývaný aj učiteľ medicíny. Odporúčal:

  • pochody,
  • behy,
  • vytrvalostný beh,
  • cvičenie s prispôsobenou výživou.

V dnešnej dobe čelíme mnohým problémom. Najmä v dôsledku obrovského rozvoja techniky sa nám život vo všetkých ohľadoch zľahčil, celá spoločnosť spohodlnela, čo však zároveň významne ovplyvnilo aj zdravie jednotlivcov. Je potrebné vedieť, že zdravie nedostávame do vienka ako genetickú výbavu v danom a nemennom stave. Genetický základ je len biologickým potenciálom, ktorý sa môže ďalej vyvíjať pozitívnym alebo negatívnym smerom.

Je v našich rukách, ako bude súčasná a budúca generácia vnímať vlastné zdravie, ako sa postavíme k tejto problematike. Starostlivosť o zdravie musí tvoriť základ pre výchovu a vzdelávanie.

Vypracovala: Mgr. Martina Volenská

Aktuality

booked.net

Školský bulletin