Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

 

 

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne druhy nútenej práce s cieľom ekonomického zisku. Na získanie obete obchodníci často využívajú podvod a klamstvo, predstierajú lásku alebo milým prístupom budujú dôveru a po príchode do krajiny násilím, zastrašovaním, vydieraním nútia obeť k „práci“. Obeťou obchodovania s ľuďmi sa môže stať ktokoľvek, bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie či sociálno-ekonomický status. Obchodovanie s ľuďmi zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny.

Dňa 11.12.2020 sa uskutočnila beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci sa pomocou prezentácie a rozhovoru oboznámili s jednotlivými druhmi obchodovania s ľuďmi, dôvodmi, mechanizmom, účelom, ale aj spôsobmi, ako sa nestať obeťou obchodu s ľuďmi. V krátkom dokumentárnom filme mali možnosť vidieť svedectvá ľudí, ktorí sa stali obeťami takéhoto obchodovania. 

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Lišková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin