Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

  

 

 

 

 

 

Dňa 30.11.2020 sa v našej škole na II. stupni realizovala beseda na tému Drogy, ktorú pripravila koordinátorka protidrogovej prevencie - Mgr. Iveta Dzuričková. Celá beseda bola názorne doplňovaná prezentáciou, kde mali žiaci možnosť vidieť základné fakty o drogách, ich rozdelenie, trestné sadzby za prechovávanie, výrobu a šírenie drog. Prezentácia bola doplňovaná hovoreným slovom - rozhovorom so žiakmi, kde mohli vyjadriť svoje poznatky o uvedenej téme, svoj názor na drogy. Taktiež mohli dávať rôzne otázky, ktoré ich zaujímali. Dozvedeli sa, ako sa prejavuje závislosť od drog, čo všetko je schopný drogovo závislý človek urobiť, aby dostal svoju dávku, ale aj to, ako sa mení fyzické a psychické zdravie človeka - "závisláka".

V závere besedy si pozreli názorné príklady známych osobností zo sveta showbiznisu, ktoré podľahli závislostiam (drogy, alkohol, fajčenie a iné). Bodkou za besedou bola ukážka z filmu My, deti zo stanice ZOO, ktorý bol sfilmovaný podľa rovnomennej autobiografickej knihy drogovo závislej dievčiny, ktorá sa dokázala vymaniť zo závislosti, ktorej podľahla v čase dospievania.


Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin